Cecilia Castaño

Catedràtica Honorífica d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid (Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia) i investigadora en ciències socials. El 2006 va crear el Programa de Recerca sobre Gènere i TIC a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), del qual va ser directora fins al 2011.

També el 2006 va posar en marxa juntament amb Juan Martín Fernández, María Ángeles Sallé (Fundación Directa), Susana Vázquez i José Luis Martínez Cantos l’Observatori e-Igualtat de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), que durant cinc anys va realitzar informes anuals sobre la bretxa digital de gènere, la participació de les dones a la societat de la informació (La segunda brecha digital, 2008; La brecha digital de género. Amantes y distantes, 2009) i diferents informes anuals de l’Observatori e-Igualtat que cada any abordava una problemàtica específica.

 

A més, al llarg de la seva trajectòria ha liderat la creació de diversos programes de formació amb perspectiva de gènere en l’àmbit universitari:

  • Codirectora del títol propi de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Magíster en Igualtat de Gènere: Agents i Polítiques amb tres edicions, 2004-2005 a 2006-2007, fins a convertir-se en màster oficial.
  • Codirectora del Màster sobre Igualtat de Gènere a la Perspectiva de les Ciències Socials de la UCM (Facultat de Polítiques i Sociologia 2007-2008 fins a l’actualitat).
  • Cofundadora del Diploma de Violència de Gènere (Facultat de Polítiques i Sociologia UCM, 2004 fins a l’actualitat).
  • Cofundadora, amb les professores Inés Alberdi i Fátima Arranz, i professora del Doctorat d’Igualtat de Gènere a les Ciències Socials de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UCM des de 1996-2010.

 

Els seus treballs de recerca han tingut impacte des del punt de vista del foment d’iniciatives i accions polítiques per a la igualtat de gènere tant en l’àmbit digital de les tecnologies de la informació i la comunicació com en el més ampli de la ciència i la tecnologia (STEM: Science Technology, Engineering and Mathematics) i ha participat directament en la redacció de plans de recerca, innovació i actuació:

  • Plan Avanza, Convocatòries 2006-2008 i 2007-2009 (Ministeri d’Indústria) en què s’inclou un apartat específic de projectes per a la Igualtat de Gènere, dotat amb 3 milions d’euros cada any.
  • Pla Estratègic d’Igualtat 2008-2011, on la innovació constitueix un dels 4 principis inspiradors i, així mateix, dels 7 eixos d’actuació un es dedica a Ciència i un altre a Innovació i Societat de la Informació.
  • Pla d’Acció per a la Igualtat de Gènere a la Societat de la Informació 2009-2011, que desenvolupa el Pla Estratègic d’Igualtat i concentra gran part de les seves actuacions en els àmbits de l’educació i la investigació.

 

Publicacions seleccionades

Mujeres y digitalización. De las brechas a los algoritmos (2020). Instituto de la Mujer & Red.es. Ministerio de Igualdad. DOI: 10.30923/MujDigBreAlg-2020 (amb Milagros Sáinz i Lídia Arroyo).

Género, ciencia y tecnologías de la información (2014). Barcelona: Aresta (dirigit amb Juliet Webster)

Meta-analysis of gender and science research: synthesis report (2012). European Commission, DG. Reseach (amb María Caprile, Elisabetta Addi, Londa Schiebinger, Jörg Müller, et al.). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3516275d-c56d-4097-abc3-602863bcefc8

“Understanding women’s presence in ICT. The life course approach” (2011). International Journal of Gender Science and Technology, 3(2), Special Issue ‘Women in ICT: international research from a life course perspective (amb Juliet Webster). http://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/article/view/168/333 

Quiero ser informátic@ (2011) Barcelona: UOC Ediciones. Colección Sociedad Red (amb Ana González, Mila Sáinz, Nuria Vergés i Jörg Müller).

Género y TIC. Presencia, posición y políticas (2010). Barcelona: UOC Ediciones. Colección Sociedad Red (amb María Caprile, Milagros Sáinz, Ana González, Jörg Müller i Rachel Palmén)

La segunda brecha digital (2008). Madrid: Editorial Cátedra, Colección Feminismos.

Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida (2005). Madrid: Alianza Editorial.

 

Share this