Participation as guest speakers 2015

 

2018

2017 2016 2015

2014

Rodó de Zárate, M. (2015). “Alternatives i accions per una vida vivible” Escola Feminista d’Estiu. Organizer: Xarxa Feminista. 20 June 2015, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “Dones i Drets dels Pobles. Les relacions entre el feminisme i els moviments d’emancipació nacional. Els casos d’Europa i el Kurdistan” Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 4 December 2012, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “El Dret a la ciutat des d’una perspectiva feminista” [The right to the city from a feminist perspective], La Cruïlla. 12 March 2015. Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “El model de ciutat i les seves exclusions: una pespectiva feminista” [The model of the city and its exclusions: a feminist perspective].  Centre de Cultura Popular la Violeta. January 2015, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “És el feminisme independentista català una proposta postcolonial i queer?” III Jornades de l’IIEDG: Diàlegs Feministes entre l’acció i la investigació: educació, ocupació i salut. 8 – 10 July 2015, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “Geografies de la Interseccionalitat: joventut i accés a l’espai públic”, Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans. 16 March 2015, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). (with Marta Jorba) “La relació entre categories en la teoria sobre la interseccionalitat: anàlisi i propostes” III Jornades de l’IIEDG: Diàlegs Feministes entre l’acció i la investigació: educació, ocupació i salut. 8 – 10 July 2015, Barcelona.

Rodó de Zárate, M. (2015). “Lluita LGTB” [LGTB struggle], Ateneu La Sèquia,  28 February 2015, Manresa.

Rodó de Zárate, M. (2015). “Reconceptualitzant el Dret a la ciutat des d’una perspectiva feminista interseccional” Jornadas Género y producción del espacio. GRECS/GRACU/GTEEP. 25-27 November, 2015, Barcelona.

Sainz, M. (2015). Invited presentation. “The gender gap in the studies of science, technology, computing and language: Secondary school students’ and teachers’ motivations and expectations”. University of South Africa, 29 October 2015, Pretoria.

Sainz, M. (2015). Invited presentation. “Recent developments in the Spanish education system: The fight against school failure and abandonment”.  University of South Africa, 22 October 2015, Pretoria.

Sainz, M. (2015). Participation in the round table “Joves i connectades. Estereotips de gènere i violència de gènere en l’adolescència TIC“, with the presentation “Desarrollo de roles y estereotipos de género a través de los videojuegos en la adolescencia”. International Women’s Day. 4 March 2015, Barcelona.

Share this